Uspešna uplata!

Račun platne kartice je zadužen

Informacije o donaciji


NAZIV DONACIJE: Izglave.com

JIB: /

TIP DONACIJE: /

IZNOS: 0,00 RSD

PDV: 0,00 RSD

UKUPNO: 0,00 RSD

Informacije o transakciji


BROJ TRANSAKCIJE: /

AUTORIZACIONI KOD: /

STATUS TRANSAKCIJE: Uspešna

KOD STATUSA TRANSAKCIJE: /

STATUSNI KOD 3D TRANSAKCIJE:

DATUM I VREME: / /

Informacije o korisniku


IME: /

PREZIME: /

EMAIL: /

O nama


NAZIV: Miroslav Miletić PR, Agencija za usluge reklame i propagande Iz glaaave RSA Kragujevac

MB: 60803137

PIB: 105135750

ADRESA: Crvenog krsta 14/18, Kragujevac

Hvala Vam što podržavate portal izglave.
Potvrda o uspešno izvršenoj uplati je poslata na Vašu email adresu.
Povratak na početnu stranu ovde.

Back to top button
Close