USLOVI KORIŠĆENJA

1. Donacije
Poslovanje sajta izglave.com, donacije koje se vrše putem ovog sajta, kao i sva ostala pitanja u vezi sa tim, regulisani su zakonima Republike Srbije. Za sve eventualni sporove u vezi sa donacijom biće nadležni sudovi Republike Srbije.
1.1. Donatori
Uplate donacija mogu izvršiti sva zainteresovana lica sa prebivalištem u Srbiji ili inostranstvu.
1.2. Doniranje
Donator je saglasan da novčana sredstva koja uplati na ime donacije bezuslovno pređu u svojinu Iz glave.
1.3.1. Unošenje iznosa donacije
U polje naznačeno na sajtu, potrebno je da donator unese iznos donacije koji želi da donira. Donacija i sve transakcije koje se obavljaju na sajtu izglave.com vrše se u dinarima (RSD).
Ukoliko donatorova platna kartica nije povezana sa dinarskim računom, iznos transakcije u dinarima biće konvertovan u valutu donatorovog računa prema kursu banke kod koje je račun otvoren, odnosno izdavaoca platne kartice. Zbog navedenih konverzija, moguća su manja odstupanja od originalnih iznosa transakcije.
Minimalan iznos donacije je 500,00 RSD za jednokratne donacije, odnosno 200,00 RSD za mesečne donacije. Na donacije se ne obračunava PDV.
1.3.2. Pregled narudžbenice, potvrda narudžbenice i plaćanje
Unosom podataka u formular (podaci o donatoru, podaci sa platne kartice i iznos) i potvrdom na odgovarajuće dugme donator potvrđuje odabrani iznos donacije, nakon čega će biti preusmeren na narudžbenicu. Narudžbenica sadrži pregled osnovnih detalja u vezi sa donacijom: iznos i podatke o donatoru. Pre potvrde narudžbenice, možete odustati od doniranja ili izvršiti izmene u vezi sa donacijom.
Potvrdom narudžbenice donator vrši plaćanje donacije.
Nakon toga, ukoliko je transakcija bila uspešna, donatoru će biti prikazano obaveštenje da je plaćanje uspešno obavljeno, a potom će dobiti potvrdu o izvršenom plaćanju na email adresu koju je naveo.
U slučaju da transakcija nije bila uspešna, donatoru će biti prikazano obaveštenje o neuspelom plaćanju.
Podaci o platnoj kartici koje donator unosi prilikom doniranja su vidljivi samo procesoru platnih kartica Monri Payments i Banci Intesa Beograd. Iz glave ni u jednoj fazi doniranja nema pristup podacima o donatorovoj platnoj kartici.
1.4. Zaštita poverljivih podataka o transakciji
Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PCI DSS sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.
Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica, Monri Payments, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na njihovim stranicama. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.
1.5 Prekid mesečnog plaćanja
Nakon svake mesečne korisnik uz obaveštenje o povlačenju sredstava sa računa dobija i link klikom na koji može da se odjavi sa mesečnog plaćanja. Korisnik se može takođe javiti direktno na email adresu: izglaaave@gmail.com sa zahtevom da se prekine mesečna pretplata.
1.6. Reklamacije

U slučaju nastanka eventualnih problema u vezi sa doniranjem, donator može izvršiti reklamaciju na email adresu: izglaaave@gmail.com.
1.7. Povraćaj donacije
Povraćaj donacije je moguć u slučaju da je uplata izvršena zloupotrebom platne kartice od strane trećih lica, ili u slučaju da je pri uplati unet pogrešan iznos donacije, u skladu sa procedurom propisanom ovim Uslovima korišćenja.
U slučajevima pogrešnih iznosa za donacije potrebno je podneti skenirani pisani i obrazloženi zahtev za povraćaj uplaćenog iznosa, u slobodnoj formi i potpisan od strane vlasnika platne kartice, i to u roku od 120 dana od izvršene uplate donacije, na elektronsku adresu izglaaave@gmail.com ili poštom na adresu Crvenog krsta 14, 34000 Kragujevac. Uz zahtev je neophodno dostaviti i email sa potvrdom o izvršenoj transakciji, skeniranu ličnu kartu vlasnika kartice i kontakt telefon.
Donator će biti kontaktiran od strane Iz glave u roku od 30 radnih dana od prijema urednog zahteva. Sredstva koja se vraćaju će Iz glave moći da isplati donatoru samo na račun koji je vezan za platnu karticu kojom je donacija izvršena.
Povraćaj se vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev Iz glave obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.
Zahtevi za povraćaj podneti nakon isteka roka od 120 dana od izvršene uplate donacije ili na adresu različitu od adresa ovde navedenih, neće biti razmatrani.
1.7. Konverzija
Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).
Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

2. Zaštita privatnosti
Iz glave se obavezuje i garantuje čuvanje i zaštitu privatnosti podataka svih donatora putem ovog sajta. Iz glave prikuplja samo neophodne podatke o donatorima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje donatora u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Svi podaci o donatorima se čuvaju u skladu sa zakonom. Svi zaposleni i saradnici Iz glave su odgovorni za poštovanje načela zaštite privatnosti.
Iz glave se obavezuje da ne koristi podatke u druge svrhe, mimo ovlašćenja donatora. Donator je u mogućnosti da u svakom trenutku zatraži da prestane da prima informacije i poruke od Iz glave, a Iz glave je dužan da postupi u skladu sa njegovim zahtevom.
3. Zaštita intelektualne svojine
Sadržaj prikazan na ovom sajtu, kao što su tekstovi, fotografije, logotipi, video i audio zapisi, dizajn (baneri i ikonice), vlasništvo je Iz glave i ne može se koristiti bez prethodne pisane saglasnosti Iz glave.
4. Komunikacija sa korisnicima
Celokupna komunikacija donatora i Iz glave se odvija putem emaila na adresu izglaaave@gmail.com.
5. Važenje i izmene uslova korišćenja
U pogledu donacija se primenjuju Uslovi korišćenja koji su bili važeći na dan izvršenja donacije. Iz glave zadržava pravo da u bilo koje doba izvrši izmenu Uslova korišćenja. Uslovi korišćenja stupaju na snagu danom objavljivanja na sajtu izglave.com.

Politika privatnosti
Miroslav Miletić PR, Agencija za usluge reklame i propagande Iz glaaave RSA Kragujevac, sa adresom u Crvenog krsta 14, 34000 Kragujevac, email adresa izglaaave@gmail.com (u nastavku: Iz glave) obrađuje vaše podatke o ličnosti, i obavezuje se i garantuje čuvanje i zaštitu privatnosti podataka svih donatora, u skladu sa važećim zakonskim okvirom Srbije i Evropske unije.
Iz glave prikuplja samo neophodne, osnovne podatke o donatorima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge (email adresa, ime i prezime, broj telefona).
Vaši podaci se koriste za pružanje osnovnih usluga, obradu transakcija i ponude novih sadržaja i usluga. Svi podaci o donatorima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni i saradnici Iz glave su odgovorni za poštovanje načela zaštite privatnosti.
Iz glave ne prosleđuje, ne prodaje, ne iznajmljuje prikupljene podatke o ličnosti trećim licima i ne koristi ih ni u koje druge svrhe.
Iz glave čuva vaše podatke tokom tokom trajanja usluge. Iz glave ne vrši automatizovano donošenje odluka i profilisanje. Iz glave vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Evropske unije u Srbiju, a transfer podataka se sprovodi na osnovu Standardne klauzule o zaštiti podataka o ličnosti koje je usvojila Evropska komisija. Iz glave ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Republike Srbije.
Prava možete ostvariti kontaktiranjem Iz glave, Crvenog krsta 14, 34000, Kragujevac, izglaaave@gmail.com.
Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, emailom na office@poverenik.rs ili telefonom na 011 3408 900.

Osnovni podaci o firmi

Naziv: Miroslav Miletić PR, Agencija za usluge reklame i propagande Iz glaaave RSA Kragujevac
MB: 60803137
PIB: 105135750
Adresa: Crvenog krsta 14/18, Kragujevac
Telefon: +381 (0)64 6438969

Back to top button
Close