Sanjao sam noćas da me nema

Čudan sanak Acu dovatio / u ladnom se znoju probudio
probudio, znoj sa čela briše / sanja Aca loše mu se piše

Savetnici stigli, pada analiza / mora da se odmah reši kriza
da se reši kriza, Aca da se smiri / bolji život mora da se širi

Dragi Aco šta je s tobom bilo/ šta si nam se jadan uzbudio
Uzbudio, raširio ruke / sklopi prste pa nam pričaj muke

(poskočica: Mili Bože šta si učinio noćne more Aca je dobio)
Sanjao sam noćas da me nema / narod nema pare ni za leba
nema leba, penzije i plate / u Srbiji svi se sada pate se

Radnici bez posla, fabrike ne rade / u Srbiji nema više nade
nema nade, a nema ni vere / na sve strane narod sad se dere

Svi se bune, svi sad nešto traže / no mož’ niko više da ih laže
da ih laže, makete prodaje / sanjao sam čudno okupljanje
(poskočica: Misli narod da je Aci lako, da je lako vladao bi svako.)
Opoziciono svi svi se okupili / da bi mene jadnoga smenili
smenili me, na vlast se vratili / mene mladog svi zaboravili

Nema ružne reči, svi se opet vole / složna braća u senci se mole
svi se mole, jedan drugom nude /
samo mene više da ne bude
(poskočica: Svirajte mi i nemojte stati ovaj san se peva da se pamti)
Savetnici problem sad da reše / premijera mora da uteše
da uteše i da se rasani / sa reforme mora da nastavi

Dragi Aco to su noćne more / ti ne mogu da se dogovore
da se dogovore oko okupljanja / Dragi Aco nemoj da si nja-nja

Mirno spavaj Aco, svi u glas mu kažu / snovi znaju čoveka da lažu
lažu snovi, na javi je drugo / ti ćeš Aco još da vladaš dugo .

(doskočica: o tugo jesenja)

Miroslav Miletić

#PodržiIzGlave, klikni i doniraj da nastavimo rad. Svaka pomoć je dobrodošla. Hvala.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button
Close